حادثه -واژگونی خودرو

طی تماس تلفنی به سامانه ۱۲۵ ایستگاه اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری چمگردان مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو در بلوار جانبازان، نیروهای عملیاتی سریعا به محل حادثه اعزام و پس از انجام اقدامات تامینی مورد نیاز،صحنه حادثه کاملا ایمن سازی و مصدوم تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ گردید.خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت

فهرست