واحد املاک

null

آقای مهندس حسین ملکوتی خواه

مسئول امور املاک شهرداری چمگردان

معرفی و شرح وظایف واحد املاک:
مسئولیت حساس و خطیر اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداری ، در رابطه با دعاوی مطروحه علیه شهرداری و طرح دعاوی به منظور وصول دعاوی به منظور وصول حقوق شهرداری، رفع اشکالات حقوقی موجود در واحدها و حل و فصل آنها، روشن کردن بعضی از موارد غامضی (تفسیر و علیل )و اظهار نظر حقوقی در رابطه با سوالات مطروحه از سوی واحد های تابعه، همچنین تنظیم دادخواست شکوائیه کیفری، اظهار نامه و اخطاریه ،مزایده و مناقصه، و همکاری در اجراء آرا کمیسیون های موضوع کانون شهرداری ها، پاسخ استعلام های مراجعه، ابلاغ قوانین و مقررات و چگونگی اجرای آنها، در شرکت در کمیته ها و کمیسون های خاصی و …..از جمله وظایفی است که برعهده اداره حقوقی شهرداری می باشد.

شرح وظایف مسئول املاک:

 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها
 • ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
 • ارتباط با سازمانها و نهادهای دیگر جهت هماهنگی واگذاری و فروش زمین
 • اقدام برای تفکیک اراضی اختصاص شهرداری یا اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری
 • برنامه ریزی جهت افزایش ذخیره ملکی و بهینه سازی آن
 • برنامه ریزی حفاظت و نگهداری از املاک شهرداری
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت شناسایی و حفظ و ثبت اموال غیر منقول اختصاصی و عمومی شهرداری
 • پیگیری جهت تامین املاک برای شهرداری
 • تعامل با دفتر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و شناسایی ملک های بزرگ و مناسب جهت تفکیک و معوض و یا سرمایه گذاری و توافق با مالکین و خرید زمین
 • نظارت بر انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی
 • نظارت بر پرونده های تملکی انجام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاری معوض و تعیین وضعیت دقیق املاک تخصیص یافته به عنوان معوض و تهیه گزارش موارد تخلف احتمالی
 • نظارت بر ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری ( نظایر سرویسهای بهداشتی عمومی، پارکها و فضای سبز، گورستانها ، میادین.. )
 • نظارت و رسیدگی به اعتراضات مراجعین در زمینه توافقات بعمل آمده و پیگیری در زمینه کمبودها و نواقص زمینهای واگذاری

عملکرد شش ماهه نخست سال۱۴۰۱

لیست توافقات خیابان اباذر

لیست توافقات خیابان اباذر فاز سوم

فهرست