فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاربرای احیاء، بهسازی و نوسازی بافت ناکارآمد شهری شهر چمگردان

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاربرای احیاء، بهسازی و نوسازی بافت ناکارآمد شهری شهر چمگردان

با توجه به اینکه شهرداری چمگردان در نظر دارد نسبت به احیاء و باز آفرینی شهری بافت فرسوده ۱۲۵ دستگاه این شهر اقدام نماید.

 لذا بدینوسیله از کلیه  علاقمندان،سرمایه گذاران و دست اندرکاران در این حوزه دعوت بعمل می آید تا  طرح ها وبسته های سرمایه گذاری خود را تا تاریخ   ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ به واحد سرمایه گذاری وجلب مشارکتهای مردمی شهرداری تحویل نمایند.

 

فهرست