تجمع حمایت از کودکان غزه امروز ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۵ با سخنرانی حجت السلام والمسلمین حاج آقا آقایی امام جمعه محترم شهرهای #چمگردان و زرین شهر وبا مدیحه سرای کربلایی حمید شمس برگزار شد.

تجمع حمایت از کودکان غزه امروز ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۵ با سخنرانی حجت السلام والمسلمین حاج آقا آقایی امام جمعه محترم شهرهای چمگردان و زرین شهر وبا مدیحه سرای کربلایی حمید شمس برگزار شد.

فهرست