به مناسبت هفته بسیج از فرماندهی پایگاه بسیج شهرداری تجلیل شد.

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری،همزمان با هفته بسیج از فرماندهی و جانشین پایگاه بسیج شهید باکری شهرداری چمگردان با حضور جناب سرهنگ نجفی فرماندهی حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی،معاونت شهردار ومهندس اسماعیلی عضو شورای اسلامی تجلیل شد.

فهرست