احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ، با حضور در شهر چمگردان با فرماندار شهرستان لنجان، شهردار و اعضاء شورای اسلامی این شهر دیدار و گفت‌وگو کرد

احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ، با حضور در شهر چمگردان با فرماندار شهرستان لنجان، شهردار و اعضاء شورای اسلامی این شهر دیدار و گفت‌وگو کرد.

بازدید از شهرک واحد، بازدید از مجموعه‌ی قایقرانی، بازدید از نقاط مختلف شهر چمگردان و بررسی مطالبات مدیریت شهری در راستای الحاق شهرک واحد به محدوده و توسعه این شهر از جمله برنامه‌های سفر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به شهر چمگردان بود.

فهرست