مهمترین مصوبات شورا

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مهمترین مصوبات شورا

مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر از تاریخ …………….. بدین شرح میباشد:

ردیف تاریخ مصوبه۱۴۰۰/۱/۱۸  الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
مصوبه ازتاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۸ الی ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
مصوبات ازتاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
فهرست