دیدار شهردار و نماینده شورای اسلامی شهر#چمگردان با مدیر مخابرات منطقه اصفهان

دیدار شهردار و نماینده شورای اسلامی شهر#چمگردان با مدیر مخابرات منطقه اصفهان

🔸مهندس پوربافرانی به همراه آقای کرمی عضو شورای اسلامی ومهندس نصیری مسئول واحد عمران شهرداری با مهندس قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان دیدار وتبادل نظر کردند.
🔸در این جلسه مشکلات و مسائل مربوط به اصلاح و اجرای طرح فیبر نوری،توافق ساختمان مخابرات جهت تعریض خیابان اباذر، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و به همکاری دوجانبه تأکید شد

فهرست